Introduksjonskurs i klatring

- Lær å klatre sikkert og sjølvstendig

Kursdatoer i 2022:
Voss, 28-29.mai og 11
-12. juni

SH Voss Logo 472px.gif

Dette kurset gir deltakarane ei innføring i teknikkar og ferdigheiter som trengst for å klatre ruter som er sikra med boreboltar. Kurset er praktisk retta med mykje klatretid. Eit viktig mål er at deltakarane skal få føle meistring og glede ved å klatre ute. Etter fullført kurs kan du det som trengst for å klatre saman med vener og familie - både inne og ute. 

Kursinnhald

Dette kurset tek sikte på å gjere deg i stand til å ivareta eigen tryggleik ved klatring på bolta klatreklippe. Etter fullført kurs vil du meistre grunnleggande metodar for sikker klatring. Kurset passar for deg som vil klatre sjølvstendig saman med vener eller familie. Opplev mestringa og gleden som bare det bratte friluftslivet kan gi!

Klatring på Voss

Ikkje alle er klar over at Voss har mykje fin klatring å by på. Vi har laga ei oversikt over dei beste klatrefelta på Voss. Der kan du lese meir om klatringa på Staup, Lønahorgi, Bolstad og Møn (buldring).

​Nokre aktuelle kursmoment: 

  • Naudsynt og riktig bruk av klatreutstyr.

  • Innbinding og knutar.

  • Kameratsjekk.

  • Bevegelsesmønster og klatreteknikk.

  • Kommunikasjon.

  • Klatring på topptau, klatring på led, rappell og rigging av topptau.

  • Vurdering av faremoment ved utandørs klatring.

  • Litt om boreboltar og toppanker. Borebolter, tradisjon og etikk.

  • Brattkortprøve for dei som ynskjer det og er klare for det.

Krav til deltakarar

Du treng ikkje å ha klatra før. Kurset passar for nybegynnarar og for dei som har klatra litt inne eller ute. Kurset passar godt for deg som har lyst til å introdusere vener eller familie for klatring, men treng ein utsjekk på sikkerheit og metodikk. 

Naudsynt utstyr

Wild Voss stiller med alt naudsynt sikkerheitsutstyr og klatreutstyr (sele, hjelm, karabinarar, taubrems, tau og sko). Du må sjølv stille med gode klede tilpassa vertilhøve. Hugs drikke og solid nistepakke, og gjerne noko snacks. Solkrem og solbriller kan vere lurt når veret er godt.

Praktisk gjennomføring

Laurdag 

Vi møtast kl 9.00 ved klatreklippene på Staup (Google kart). Dit kjem du ved å køyre E16 ut av Voss i retning Gudvangen i om lag 7 km. Ved avkøyringa til Smalahovetunet, ta av mot venstre (motsett side av vegen) opp den bratte grusbakken. Parkering på toppen, på venstre side før brua. NB! Ta omsyn til beitedyr langs grusvegen! Lukk att grinder om naudsynt.

 

Vi bruker dagen til å klatre på topptau, gjennomfører rappell, og snakkar om naudsynt utstyr, knuter og kameratsjekk. Kursdagen avsluttast innan kl 17.

Sundag 

Oppmøte på Staup kl 9.00. Vi repeterar lærdom frå laurdag, før vi går over til klatring på led på enkle ruter. Særleg fokus på kommunikasjon og sikrarens handgrep. Vi øvar på snuprosedyra på toppen av ei klatrerute. Brattkortprøve mot slutten av dagen for dei som er klare for det.

Kurset avsluttast sundag innan kl 17.00. Alle får kursbevis.

 

 

Prisar og vilkår

Kurset kostar kr 3490 per person. Er du medlem i Voss Klatrarlag? Da får du 30% rabatt på kurset, og betaler kun kr 2445,-. Prisen inkluderar 16 timar på kurs med kvalifisert instruktør, alt naudsynt klatreutstyr, brattkortprøve og kursbevis. Kurset har 8 plassar. Vi treng minst tre deltakarar for å gjennomføre kurset.

Vår samarbeidspartnar Skandinavisk Høyfjellsutstyr Voss gir deg 20% rabatt ved kjøp av klatreutstyr når du viser fram kursbeviset. 

​Påmelding skjer via vårt bookingsystem ved å trykke knappen "Kjøp plass på kurs nå". Deltakarar må ha fylt 15 år for å vere med på kurset. Deltakarar under 18 år må ha erklæring frå føresette for å delta.

Les våre vilkår for påmelding og betaling her (pdf).  ​

 

 

Kursleiar

Kursleiar er Carlos Abraldes Szigriszt. Han er fast tilsett guide i Wild Voss og sertifisert NF Klatreinstruktør 1 Høgfjell.

Har du spørsmål om kursinnhald, utstyr eller praktisk gjennomføring, send epost til Øystein: post@wildvoss.no eller ring på 93484041.  

Transport

Deltakarar må sjølv ordne transport til og frå kursstaden. 

 

Anbefalt litteratur:

Bok: Innføring i klatring, av Stein Tronstad. Akilles forlag, 2005.