I Nansen sine skispor over Vossaskavlen

Ein fjellski-klassikar med ei unik historie

Dette er ein flott langtur på fjellski frå Finse over Vossaskavlen til Mjølfjell. Fridtjof Nansen kryssa desse fjella på ski midtvinters 1884, truleg som den første. Bli med på ei gjenskaping av Nansen sin sagnomspunne skitur både i ord og handling. Vi følger Nansen si rute over fjellet, og les frå turskildringa hans undervegs. Med moderne utstyr og lokalkjend førar tek vi oss trygt fram der Nansen sjølv hadde nok med å berge seg. Mjølfjell Ungdomsherberge øvst i Raundalen dannar eit historisk riktig endepunkt for turen. Vi samarbeider med Norrøna Hvitserk om denne turen.

Turdatoar i 2022

31.mars - 3.april og 28.april - 1.mai.

Historia

Vinteren 1884 gjennomførte Fritjof Nansen ein sagnomspunne skitur. Etter å ha delteke i ei tevling på ski i Oslo, nytta han ein kombinasjon av ski og hesteskyss for kome seg heim att til Bergen. Frå dei øvste gardane nær Hol i Buskerud satte han kursen over fjellet på ski i retning Uppsete, trass sterke åtvaringar frå dei fastbuande. Han lukkast ikkje i å få med seg ein lokal kjentmann. Med seg hadde han difor berre klea han gjekk i, ein hund til følgesvenn og litt niste i sekken. Han gjekk raskt tom for vatn.

Dei store snømengdene gjorde at han ikkje fann Grøndalssetra nær Hallingskeid, der han visste at han måtte ta av vestover for å finne leia over Vossaskavlen. Han kom for langt nord mot styggbratte Kleivagjelet, der han ikkje kom ned. Han tok seg tilbake mot Grøndalssetra, men var i tvil om vegen vidare. Tida gjekk, og han vart nøydd til å grave seg ned. Etter ei bitter natt gjekk han neste morgon opp på ei høgd for å orientere seg. Han skjøna da kva retning han måtte ta, og la i vei over Vossaskavlen. Dei lange bakkane ned mot Kaldavatni og Uppsete var harde og isete, og han heldt på å skli utfor nokre skrentar nær Uppsete. Historia seier at folket på den næraste garden trudde det var eit troll med ulv til følge som kom ned frå fjellet den kvelden. Aldri hadde nokon kome over fjellet den vegen vinterstid før.

Turen dag for dag

Torsdag: : Oppmøte på Finsehytta innan kl 19. Ta tog til Finse, frå aust eller frå vest. Hytta ligg på Finseneset, om lag 600m aust for stasjonen. Vi bur i Brebua, den nye sjølvbetjente delen av Finsehytta. Vi lagar middag i lag og blir kjend med kvarandre. Om kvelden går vi gjennom utstyret og samlast til eit ferdråd. På ferdrådet blir vi einige om planen for turen, og avklarar forventningar. Turleiar held eit kort foredrag om Nansen og hans idé om å krysse fjellet åleine på ski.

Fredag: Vi står tidleg opp, êt frukost og gjer oss klare til tur. Vi spenner på oss skia og set kursen nordover i herleg høgfjellsterreng. I Såtedalen kjem vi inn på ruta som Nansen brukte. Vi vender nasen mot vest i retning Hallingskeid. Vi passerer vegvisar-fjellet Såta (1558) medan sola synk bakom fjella i vest, og tar fatt på dei slake, lange bakkane nedover mot Rallarvegen. På Hallingskeid innlosjerer vi oss i Bergen og Hordaland Turlag si sjølvbetjente hytte. Vi lagar middag med mat frå proviantlageret, og kviler ut med beina høgt. Om kvelden blir det høgtlesing frå Nansen sin beretning, der vi får nokre hint om kva utfordringar vi har i vente neste dag. Samla distanse denne første dagen er om lag 25 km, og estimert tidsbruk inkludert pausar blir 7-10 timar.

Laurdag: Tidleg frukost og klargjering til ein flott turdag i vinterfjellet. Denne etappen byr på nokre bratte stigningar, ville vestlandsfjell og friske nedkøyringar. I godt vêr kan vi nyte eit herleg rundskue frå toppen av Vossaskavlen (1520). Frå toppen ser vi den vakre Raundalen åpne seg mot vest, ramma inn av kvite fjell. Siste delen av turen er ein sjarmøretappe som går langs Rallarvegen frå Uppsete til Mjølfjell Ungdomsherberge. Der blir det herleg middag, kort avslutningsforedrag og overnatting i mjuke senger. Samla distanse blir om lag 24 km, med estimert tidsbruk som dagen før. Om vêret er dårleg kan det bli naudsynt å vurdere ei enklare rute.

Sundag: Heimreise på eige initiativ. Tog går frå Ørneberget stasjon kl 10.40 (retning Oslo) og kl 11.21 (retning Voss/Bergen).

 

Krav til deltakarar

Dette er ein lang skitur utanfor kvista løyper, som stiller krav til skidugleik og turform. Du må vere vand med skiturar på fjellski utanfor preparerte spor i vinterfjellet, og ha gode klede. Du treng ikkje å vere topptrent, men du må tole å vere på skitur med sekk i vêr og vind i åtte timar eller meir.

sigvor_gruppeprat_slideshow_800x600.jpg

Frå fjellområda nord for Finse. Foto: Crister Aalberg Næss - Active Brands/Åsnes 1922

Kva får du oppleve undervegs?

Vinterstid er det ofte barske vertilhøve i områda nær Finse og Hallingskeid, og det kan vere krevjande å ta seg fram på ski. På denne turen kjem vi tett på naturkreftene. Som turdeltakar blir du med i eit turfelleskap som saman bidrar til ein trygg og minnerik skitur. Kjensla av å vere liten og sårbar i mektig natur blir lettare å handtere når ein er del av eit triveleg turfølge.  

Vinterturar i høgfjellet byr på store kontrastar. Under forflytning handlar det meste om å kle seg rett, halde passe framdrift, spise nok og nyte dei skiftande omgjevnadane. Når dagen går mot slutten og kroppen har blitt passe sliten, er det ekstra godt å kome seg i hus, spise varm mat, kvile ut og hygge seg ved peisen. 

 

Våre guidar førebur turen grundig og har med seg naudsynt tryggleiksutstyr. Guidens kompetanse og erfaringar frå tidlegare turar i området gjer at han/ho unngår farlege terrengformar, skjønar gruppa sine behov og treff tiltak som sikrar effektiv forflytning. Du kan lære mykje om trygg ferdsel i vinterfjellet av å ta del i turhandverket og nyte godt av kunnskapen som guiden din har tileigna seg gjennom mange år på turar i ulike område. 

  

Naudsynt utstyr

Du må ha solid fjellskiutstyr som du vand med å bruke. Skia må ha stålkantar. Gode, varme skistøvlar som du har brukt fleire gonger er særs viktig. Hugs feller til skia, skibriller (goggles), termos og drikkeflaske. Vind- og vasstett bukse og jakke med god hette, ullundertøy, ekstra ulltrøye, ullsokkar, varm lue, vottar, tjukk varmejakke. Alle går med skredutstyr (spade, søkestong og sendar/mottakar). Skredutstyr kan lånast utan ekstra kostnad.

 

Detaljert pakkeliste sendast ut til deltakarar i god tid før turen. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om utstyr og førebuingar til turen.


 

Pris og vilkår:

Pris per deltakar er kr 7650,-. For grupper tilbyr vi rabatterte prisar – kontakt oss for eit tilbod spesielt tilpassa deg og dine. Frist for påmelding er 14 dagar før oppsatt turdato. Påmelding og betaling skjer ved å trykke på knappen "Kjøp plass på tur nå". 

Prisen inkluderar: 

  • Leiing av kompetent, lokalkjend fjellførar frå Wild Voss på heile turen.

  • Leige av naudsynt skredutstyr (spade, sendar/mottakar og søkestong).

  • Førarens førebuingar til turen. 

  • Kost og losji på Finsehytta (Brebua). 

  • Kost og losji på den sjølvbetjente hytta Hallingskeid.

  • Kost og losji (fullpensjon) på Mjølfjell Ungdomsherberge frå laurdag til sundag.

  • Alt naudsynt sikkerheits- og reparasjonsutstyr.

  • Dekking av alle guiden sine kostnader.

Ikkje inkludert i prisen:

  • Togreise til Finse torsdag og togreise heim frå Mjølfjell sundag.

  • Personleg ulykkesforsikring/reiseforsikring (teiknast av den einskilde deltakar på førehand).

Les våre vilkår for påmelding og betaling her

Vi må ha minst fire deltakarar for å kunne gjennomføre turen. Maksimal gruppestorleik: 12 personar.  På grupper med fleire enn 8 deltakarar blir det med to førarar på turen.

Din guide på turen

Guiden på turen heiter Øystein Ormåsen. Han er dagleg leiar, heilårsguide og kurshaldar i Wild Voss. Øystein er NF-sertifisert skredinstruktør og har lang fartstid som turleiar, guide og instruktør.  Har du spørsmål om turen så send gjerne ein epost til Øystein Ormåsen:  post@wildvoss.no eller ring 93 48 40 41.