Sverrestigen

I kong Sverre Sigurdsson sine fotefar 

Lær om Sverre Sigurdsson sin dramatiske veg til makt

Bli med på ein sprek vandretur i historiske omgjevnader! Hausten 1177 kjempa kong Sverre Sigurdsson og hans hær av Birkebeinarar seg austover frå Voss. Dei flykta frå bondehæren som stogga krigstoktet deira. Ruta som Sverre og hans menn tok for å berge livet fekk namnet Sverrestigen. Ei spektakulær, løynd rute ved starten av Raundalen!

Turskildring

Raundalen er eit 25 kilometer langt dalføre som startar ved Rastalii aust for Voss og strekk seg heilt til Upsete. Med sin ville natur og interessante historie er denne dalen eit ideelt turområde. Rett og slett ei perle, berre nokre få minutt frå Voss!

Ein av dei mest kjende stiane i Raundalen heiter Sverrestigen, gjennom Rastalii. Rastalii er eit djupt gjel som utgjør ein imponerande inngangsport til dalen. Turen starter derifrå, og vi merker snøgt kor dramatisk naturen er her, og kor uframkommeleg gjelet ser ut. Det meinte nok Kong Sverre og, for over 840 år sidan!

Hausten 1177 var Sverre Sigurdsson og hans hær av Birkebeinarar på veg til Bergen, men blei stogga av ein stor bondehær like utanfor Voss. Hærfølget til Sverre ynskja da å trekkje seg attende inn i Raundalen, men hovudvegen var sperra av bøndene. Sverre og hans menn måtte finne eit anna alternativ, og slik blei Sverrestigen etablert: ein klyvesti laga av bolter og tømmer, som forserte dei bratte skråningane.

Denne historiske vandreturen startar med at vi tek lokaltoget til Kløve, og etter nokre få minutt står vi ved starten av Sverrestigen. Stien er bratt og kan nok synest avskrekkjande ved første augekast. Det finst ôg ein enklare sti vi kan bruke hvis motet sviktar eller forholda er for krevjande.

Vi bestiger Klyvsnolten (730), toppen over Rastalii. På Klyvsnolten tek vi ein vel unt matpause med utsikt: eit herleg 360° panorama over Vossafjella. Etterpå held vi fram i retning av Fjosstølen, som er eit idyllisk stølsområde. Derifrå ruslar vi ned gjennom skogen mot Kløve, på det som var den gamle Raundalsvegen. Returen er udramatisk, men viser kor bøndene stod oppstilt for å blokkere kong Sverre sin retrett.

Fra Kløve returnerar vi til Voss med tog, etter ein unik rundtur med spannande historie. 

 

Sesong

Daglege turar i perioden 10.mai til 31.oktober. 

 

​Praktiske detaljar

Vi møtast på vårt kontor i andre etasje på Tre Brør Kafé, ved Torget, kl 9.30. Der helser vi på kvarandre og går gjennom bekledning og utstyr før vi set kurs mot toget som tek oss til startstedet. 

 

Vi er attende på stasjonen på Voss ca kl 15.30. Turen tek om lag 4-5 timar, avhengig av rutevalg.

 

Krav til deltakarar

Denne turen går i terreng med varierande vanskegrad, i hovudsak skogterreng. Hvis forholda tillet, går vi opp sjølve Sverrestigen i bratt og ulendt terreng. Her er det greit å ikkje vere høgderedd. Du bør vere i nokonlunde god turform og ha gått på tur utanfor stiar før. Vanskegraden kan tilpassast gruppas ønsker.

 

Naudsynt bekledning og utstyr

På turen treng du dette:  

 • Gode sko eller støvlar til vandring i skog.

 • Vind- og vasstette klede (skalklede).

 • Ei ekstra ulltrøye.

 • Solbrillar og solkrem.

 • Vandrestavar er ein god idé.

 • Lue eller caps. 

 • Drikkeflaske og litt tursnacks.

 

​​

​Prisar og vilkår

Prisen for vaksne er kr 1450 per person. Pris for born mellom 9 år og 14 år er kr 990 per person. Nedre aldersgrense er 9 år. Trykk på knappen "Kjøp plass på tur nå" for å reservere plass. 

 

Gruppestorleik: 1-10 deltakarar. 

Inkludert i prisen:

 • Følgje av ein erfaren, fleirspråkleg guide på heile turen.

 • Eit lett måltid av lokalprodusert mat, inkludert varm drikke – laga på primus.

 • Alt naudsynt tryggleiksutstyr.

 • Togbillettar frå Voss til Kløve, t/r. 

 

Ikkje inkludert i prisen:  

Tog eller annan reisemetode til Voss.

Ved å reservere plass på denne turen aksepterar du våre kjøps- og avtalevilkår.

​​​

Litt om ansvarleg turisme og berekraft

Wild Voss jobbar kontinuerleg med å minske det økologiske fotavtrykket til våre turar og aktivitetar. Vi fylgjer dei oppdaterte GSTC-kriteria for ansvarleg reiseliv. Som deltakar på ein av våre turer kan du vere trygg på følgjande:

 • Vi ferdast sporlaust og i tråd med «Leave No Trace-prinsippene».

 • Vi nyttar utsleppsfri infrastruktur når det er mogeleg.

 • Våre turar går til fots, på truger eller på ski. Vår ferd i naturen bidreg ikkje til auka klimagassutslepp, og fører med seg minimale konsekvensar for økosystema kring oss.

 • Guiden din delar gjerne sin kunnskap om lokal natur, kultur og stader vi besøker.

 • Vi støttar ansvarlege, lokale bedrifter.

 • Guiden din vil framsnakke varsom og naturvennlig ferdsel og øke bevisstheten din om lokalt dyre- og planteliv.

 • Vi følgjer lovar og reglar for ferd i fri natur og i kulturlandskap.

 • Vi jobbar for å minimere avfall, og veljer difor produkt og emballasje med lang levetid.

 

For reservasjon, spørsmål og anna:

Kontakt Øystein i Wild Voss på +47 93484041 eller send ein epost til post@wildvoss.no  . 

Sverrestigen turdetaljar

Samla distanse: Om lag 9 km.

Estimert tidsbruk: Om lag 4-5 timar vandretid, avhengig av rutevalg. 

Samla stigning: 600 meter. 

Turgradering: Moderat til krevjande (raud). 

Familievenleg: Ja, for born som har fylt ni år.