Trugetur i Raundalen

Opplev unik elvenatur i vinterdrakt

Video: Hunnalvatn Media

Trugeturen til Raundalen er ein glimrande måte å få seg ei frisk vinteroppleving i vakker fjellnatur - utan ski på beina. Vi tilpassar turplanen til gruppas ønsker.  I området nær Mjølfjell har vi fleire turvariantar å velje mellom. Dette er ein teknisk enkel og familievennlig tur som tek oss tett på den unike elvenaturen.

Turskildring

Raundalen ligg like aust for Voss, og er for mange ei ukjent perle. I dalbotnen renn den verna Raundalselvi, som snirklar seg gjennom trange juv og skogdekte myrar. Snødekte fjell og bratte, skogkledde fjellsider omkransar dalen på begge sider. Her vandrar elg, hjort og småvilt – og få andre.

 

Toglinja mellom Bergen og Oslo går gjennom Raundalen, noko som opnar for utsleppsfri og komfortabel transport. Mellom Mjølfjell og Uppsete ligg stasjonane med berre nokre få kilometers avstand. Her er det lett å ta toget til ein stasjon og returnere frå ein annan. 

På våre trugeturar vil guiden gjerne hjelpe deg til å auke kunnskapen om vinterfriluftsliv. Kanskje du vil lære å fyre bål med ein fyrstikk? Eller lage enkel mat på bålet? Guiden fortel gjerne om naturen og nærområdet som vi ferdast i, og vil sjølvsagt sjå til at du held varmen undervegs. Om du har lyst på ei utfordring og god utsikt, kan vi legge turen opp på ein av toppane i nærleiken. Om vêret er dårlig kan vi gå inn i peisestova på Mjølfjell Ungdomsherberge, fyre opp og få varmen i kroppen. På Ungdomsherberget held Voss Kaffibrenneri til, så vi kan love framifrå kaffi på denne turen. 

Guiden tek med lokal turmat som vi lagar på leirbålet. Bålkjelen gir varm drikke til alle. Hvis vêret er dårleg, går vi saman og byggjer eit improvisert ly for nedbør og vind. Du oppdagar raskt at tida ved bålet gjev deg høve til å nyte skogens ro – fjernt frå kvardagen.  ​

Sesong

Turar arrangerast ved bestillingar i perioden frå 1.desember 2021 til 20.april 2022.  

Kvifor bli med på guida trugetur? 

Turen gir ein fin smakebit på klassisk, norsk vinterfriluftsliv. Truger er langt stødigare og lettare å meistre enn ski, og gjer vinterfjellet meir tilgjengelig for dei fleste. Fjellområdet øvst i Raundalen byr på lettgått turterreng nær den vakre Raundalselva. Guiden din byr på ny kunnskap om friluftsliv og lokal historie. 

Praktiske detaljar

Møt opp utanfor vårt kontor i 2.høgda på Tre Brør Kafé (Google maps) nær torget på Voss kl 09:30. Der helser vi på kvarandre og tek ein gjennomgang av utstyret før vi set kursen mot Voss stasjon. Vi tek toget til Ørneberget stasjon som går kl 9.59. Togturen tek om lag 40 minutt. Vi er attende på Voss kl 16.32. 

Du står fritt til å nytte eigne klede og sko på turen, så lenge guiden vurderer dei som gode nok.

Krav til deltakarar

Dette er ein enkel og familievennleg tur. Turen passar for friske deltakarar som vil bruke litt tid ute i vinterfjellet. Turen går delvis i fjellterreng, så vêret kan være surt og kaldt. Du treng ikkje tidlegare erfaring frå trugeturar eller frå andre turar i vinterfjellet.

Naudsynte klede og utstyr

På turen trenger du følgende klede:  

 • Langt ullundertøy.

 • Varme ullsokkar.

 • Vind- og vasstette klede (skallbekledning).

 • Varme, vasstette fjellstøvlar/vinterstøvlar.

 • Lue.

 • Hansker eller vottar.

 • Solbriller om naudsynt.

 

Det er lurt å ta med ein liten ryggsekk, ei vannflaske og litt tursnacks.  

Prisar og vilkår

Prisen for vaksne er kr 1990 per person.

Pris for born mellom 8 år og 14 år er kr 1390 per person.

Nedre aldersgrense er 8 år. 

Meld deg på ved å klikke på knappen "Kjøp tur nå". 

Gruppestorleik: 2-16 deltakarar. Merk: Vi må ha minst to påmelde for å gjennomføre turen. 

Inkludert i prisen:

 • Leiing av ein kompetent og lokalkjend guide på heile turen.

 • Eit lett måltid av lokalprodusert mat, inkludert varm drikke – laga på bål.

 • Tilgang til peisestova på Mjølfjell Ungdomsherberge. 

 • Smaksprøve på kaffi frå Voss Kaffibrenneri. 

 • Truger, skistavar og snøbriller (goggles).

 • Ubegrensa tilgang til ekstra varme klede, til dømes vottar, lue, ullgenser, ullhals og ullsokkar.  

 • Alt naudsynt tryggleiksutstyr. 

 • Togbillettar til og frå Ørneberget stasjon. 

Ved å reservere plass på denne turen aksepterar du våre kjøps- og avtalevilkår.

Litt om ansvarleg turisme og bærekraft

Wild Voss jobbar kontinuerleg med å minske det økologiske fotavtrykket til våre turar og aktivitetar. Vi fylgjer dei oppdaterte GSTC-kriteria for ansvarleg reiseliv. Som deltakar på ein av våre turer kan du vere trygg på følgjande:

 • Vi ferdast sporlaust og i tråd med «Leave No Trace-prinsippene».

 • Vi nyttar utsleppsfri infrastruktur når det er mogeleg.

 • Våre turar går til fots, på truger eller på ski. Vår ferd i naturen bidreg ikkje til auka klimagassutslepp, og fører med seg minimale konsekvensar for økosystema kring oss.

 • Guiden din delar gjerne sin kunnskap om lokal natur, kultur og stader vi besøker.

 • Vi støttar ansvarlege, lokale bedrifter.

 • Guiden din vil framsnakke varsom og naturvennlig ferdsel og øke bevisstheten din om lokalt dyre- og planteliv.

 • Vi følgjer lovar og reglar for ferd i fri natur og i kulturlandskap.

 • Vi jobbar for å minimere avfall, og veljer difor produkt og emballasje med lang levetid.

For reservasjon, spørsmål og anna

Kontakt Øystein på +47 93484041 eller send ein epost til post@wildvoss.no  .