Introduksjonskurs i klatring

Lær å klatre sikkert og sjølvstendig. Dette kurset gir deltakarane ei innføring i teknikkar og ferdigheiter som trengst for å klatre ruter som er sikra med boreboltar. Kurset er praktisk retta med mykje klatretid. Eit viktig mål er at deltakarane skal få føle meistring og glede ved å klatre ute. Etter fullført kurs kan du det som trengst for å