Kurs i fjellklatring på Lønahorgi

Mest komplet kursformat for å lære fjellklatring på naturlege sikringar. Drøymer du om å klatre lange ruter eller bestige spisse fjelltoppar? Har du klatra litt på bolta ruter utandørs? Da vil du ha nytte av dette kurset. Kurs inkluderer to dager med basis metode for klatring med naturlige sikringer. I tillegg vi vil lære kameratredning, klatring med dobbeltau, bruk av