Kjøpsvilkår og dokumentasjon

Her finn du nokre dokument med nyttig informasjon om rammene for våre turar og kurs. 

Her ligg og informasjon om våre vurderingar og særskilte tiltak knytt til Covid-19 pandemien.

Covid-19 (koronaviruset) og vår generelle risikoanalyse

Vi har søkt råd, henta informasjon og gjort analyser av risiko.

Våre vurderingar tilseier at vi kan halde fram med å tilby turar og kurs utan å bryte med gjeldande smittevernforskrifter. 

Vi må tilpasse aktivitetstilbodet vårt slik at vi tek omsyn til dei gjeldande smittevernreglane. Vi innfører difor naudsynte smitteverntiltak. 

Les meir:

Våre gjeldande tiltak under Covid-19 (pdf).

Oppdaterte kjøps- og avtalevilkår (tilpassa Covid-19)

Her finn du våre kjøps- og avtalevilkår. 

  • Kva betalar eg for?

  • Korleis skjer betaling?

  • Kva inngår i prisen?

  • Kva skjer om eg må avbestille?

Les meir: 

Våre kjøps- og avtalevilkår (pdf).