Kjøpsvilkår og dokumentasjon

Her finn du nokre dokument med nyttig informasjon om rammene for våre turar og kurs. 

Her ligg og informasjon om våre vurderingar og særskilte tiltak knytt til Covid-19 pandemien.

Kjøps - og avtalevilkår med tilpasningar for koronaviruset.

Med desse endringane håpar vi at terskelen for å melde seg på våre turar, kurs og aktivitetar i blir lågare i månadane framover.

  •  Oppmjuka avbestillingsvilkår.

  •  Presiseringar knytt til smittevern.

  •  Kva skjer om vi må kansellere aktiviteten din?

 

Les meir:

Kjøps- og avtalevilkår tilpassa Covid-19 (pdf).

Covid-19 (koronaviruset) og vår generelle risikoanalyse

Vi har søkt råd, henta informasjon og gjort analyser av risiko.

Våre vurderingar tilseier at vi kan halde fram med å tilby turar og kurs utan å bryte med gjeldande smittevernforskrifter. 

Vi må tilpasse aktivitetstilbodet vårt slik at vi tek omsyn til dei gjeldande smittevernreglane. Vi innfører difor naudsynte smitteverntiltak. 

Les meir:

Våre generelle tiltak under Covid-19 (pdf).

Oppdaterte kjøps- og avtalevilkår (ordinære)

Her finn du våre ordinære kjøps- og avtalevilkår. 

  • Kva betalar eg for?

  • Korleis skjer betaling?

  • Kva inngår i prisen?

  • Kva skjer om eg må avbestille?

Les meir: 

Våre ordinære kjøps- og avtalevilkår (pdf).

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Wild Voss AS |  post@wildvoss.no | +47 93484041  | Org nr 916 006 500 

Dokumentasjon og vilkår