Skredkurs 2022

Mer kunnskap gir større turglede! Vi har flere års erfaring med å arrangere skredkurs i Vossafjella. Våre kursplaner følger anbefalingene fra Norsk Fjellsportforum (NF). Våre kursledere er sertifiserte NF skredinstruktører. Bli med på skredkurs og lær det som trengs for å ferdes trygt i vinterfjellet!

Skredkurs på Voss. Toppturkurs.

28-30.januar, 4-6.februar, 18-20.februar og 4-6.mars.

Eit kurs for deg som er toppturinteressert og som vil bli tryggare på å vurdere skredfare. I løpet av to dagar på topptur lærer du å gjere trygge vegval, kameratredning og å kjenne att skredterreng. Kurset gjer deg i stand til å ta hand om eigen sikkerheit på topptur. I løpet av kurset blir du kjend med nokre klassiske toppturar i Vossafjella. 

Pris:

Kr 3950,-

Kjøp nå
Videregående skredkurs på Voss

Kun på bestilling.

Korleis kan du vurdere kor trygt det er å passere eit utløpsområde eller køyre ned eit brattheng? Vårt 24-timars vidaregåande skredkurs gir deg robust kunnskap og sikre metodar for ferdsel i utfordrande skredterreng. Deltakarar får bidra aktivt i læringssituasjonane under kyndig vegleiing. Kurset går djupare inn på handsaming av skredproblem og vurdering av snødekket. 

Pris:

Kr 3950,-

Skredkurs på Voss. Veivalg i skredterreng.


 5.februar (Mjølfjell) og 28.februar (Voss Resort). 

Skred losnar ikkje kvar som helst og når som helst. Sjølv på dagar med varsla skredfare finst det skiturar du trygt kan gjennomføre.

På dette dagskurset lærer du nokre metodar som gir sikre svar på kva terreng som er trygt å gå i og kva terreng du bør unngå.

Pris:

Kr 950,-

Kurs i alpin skibestigning - Voss

29.april - 1.mai 2022

Eit introduksjonskurs for erfarne skikøyrarar som ynskjer å bestige alpine toppar på ski. I tillegg til skredlære tek kurset for seg tema som rappell, bruk av stegjern og isøks i bratt snø og redning frå bresprekk. Raundalen utanfor Voss byr på relevant kursterreng. 

Pris:

Kr 4250,-

Skredkurs Voss - kameratredning og utgraving

28.februar (Voss Resort), 2.mars (Mjølfjell) og 3.mars (Myrkdalen). 

Dette halvdagskurset gir deg trening i å bruke skredutstyr til søk, utgraving og kameratredning.

Vi øver på skredsituasjonar som krever organisering, presis lokalisering og effektiv utgraving frå snømassane.

Litt grunnleggande førstehjelp blir ôg gjennomgått. 

Pris:

Kr 650,-

Skredkurs for grupper

Velg dato sjølv.

Denne vinteren arrangerar vi fleire spesielt tilpassa skredkurs for private grupper. Kanskje noko for deg og dine venner? Skredkurs er ein fin måte kombinere læring med flotte turar. Vi har gode kontaktar, og syr gjerne saman eit komplett kurstilbod med overnatting. 

Pris per person:

Kr 2950,-