Klatretur på Lønahorgi, Voss.

Klatring på Lønahorgi

Østsiden av Lønahorgi byr på store blankskurte stup, ville hengedaler og flott utsikt. En smal og markert rygg strekker seg østover fra toppen av Lønahorgi. Pillaren som gir tilkomst til ryggen fra nordøst kalles Østpillaren. Klippeveggene nær denne pillaren byr på flott og relativt lett naturlig sikret fjellklatring.

TørketidRuterGraderHøydeSolBarnevennligAnmarsj

Middels (6-12 t)

6

3+ til 6-

150 – 220m

Kl 6 – 15

Nei

70-90 min.

Like nord for Voss ligger Lønahorgi. Med sine 1410 meter over havet er ikke fjellet det aller høyeste på Voss, men ingen av nabofjellene kan måle seg med Lønahorgi når det kommer til estetikk og karakter.

Nordøstveggen under Lønahorgi er vill og vakker, og har nærmest alpin karakter. Her ligger snøen stedvis lenge utover sommeren. De venstre (østlige) delene av veggen er best egnet til klatring. Her starter sesongen også tidligst, vanligvis i begynnelsen av juni.

Rissformasjonene ligger tett i denne delen av veggen. Bergarten er kvartsitt, og er mange steder svært formasjonsrik. Fjellet er for det meste fast og fint, og rutene er generelt godt sikra.

Ruter

Østpillaren, 6-,
Smalarisset, 5+
Pionerruta, 4+
Startgropa, 3+
Navnløs, 5+

Rappelretur

Det er etablert en rappellretur som følger ruta «Østpillaren» . Rappellruta ble etablert av Steinar Hustoft og Øystein i juni 2018, og består av fem boltede rappellankere. Det trengs to tau på minst 50 m på rappellene. Det første rappellankeret befinner seg ute på pillarkanten, ca 50m sørøst for toppen av «Pionerruta». Den første rappellen er ca 35 meter lang. Etter den tredje rappellen er det mulig å avbryte rappellene og klyve ut mot den markerte grashylla nær innsteget til «Pionerruta». Ellers kan du fullføre rappellene ned mot innsteget til «Østpillaren».

Bakgrunn og status

Det har vært sporadisk klatreaktivitet i klippene under Lønahorgi lenge, og det er uvisst hvem som har førstebesteget hva. Først i de seinere årene har det vært gjort mer systematisk loggføring av ruter og klatremuligheter. Mest sannsynlig har «Pionerruta» vært den mest brukte ruta for å komme seg opp på ryggen mot toppen av Lønahorgi. Vinterstid har det vært gjort nedkjøringer på ski i det samme terrenget.

I 2021 ble det rapportert to sannsynlige førstebestigninger i veggen til høyre for «Pionerruta», og det finnes adskillig potensiale for flere nye ruter og varianter. Topoer og informasjon finnes det lite av, men mesteparten av det som finnes er samlet her.


Vil du være med oss på fjellklatretur på Østpillaren?

Turen passer for deg som har prøvd klatring før, og er i normalt god turform.

Veibeskrivelse og anmarsj

Parkeringsplassen er den samme som for klatringa på Staup. (Google maps).

Fra parkeringsplassen, kryss brua og ta til høyre inn på sti ved skilt mot Breiming og Svartahorgi. Stien går gjennom fredelig furuskog og vinner gradvis høyde. Underveis går du forbi de flotte jettegrytene i elva Breimo (badeplass!). Stølstunene Moldbakken og deretter Breiming passeres, før en bratt oppstigning tar deg over tregrensa og inn i den imponerende Årdalen. Nå kommer du inn i en hengedal formet som et digert amfi.

I Årdalen, på anmarsjen til Lønahorgi sin Østpillar. Ruta «Østpillaren» følger pillarkanten til venstre.

Anmarsjen fortsetter diagonalt mot venstre over lyngheier (spredte dyretråkk) i retning den markerte Østpillaren. Ved høy vannføring i elva kan den være vanskelig å krysse.

Innsteget til «Pionerruta» ligger rett til venstre for den øverste store grashylla under veggen. Formasjonen ruta følger er lett synlig. Til innsteget bruker du opptil 1,5 time.

Innsteget til «Østpillaren» starter ute på pillarkanten, ca 100 høydemeter lavere enn innsteget til «Pionerruta». Anmarsjen dit tar omtrent like lang tid.

Mer info

Følg gjerne med på Facebook-gruppa «Klatring i Vossaområdet» for status i utviklingen av klatringa på Lønahorgi.

Relaterte innlegg

Photo_Jon_Hunnålvatn_Tøn-09869 (1)

Rappell: metoder og sikkerhetsmomenter

Ski og tog i Raundalen

Ski og tog i Raundalen (med video)

Sportsklatring på Bolstad, Voss.

Klatring på Bolstad (Nåli)